ثبت آگهی کاریابی


کارگر
فرزکار

کارگرساده کارگرساختمانی کارگرشهرداری کارگرانبار جوشکاروتراشکار کارگرعایق سازی ومیکانیکی قنادوبستنی فروشی آبدارچی میوه فروشی کارگربسته بندی فرزکار کارگر مزرعه وحیوانات کارگرکابیت سازی کارگرسوپرمارکت قالب سازی

استخدام و کاریابی

فرزکار


سامانه هوشمند کاریابی ایراپین چیست؟

این سامانه جهت استفاده عموم مردم پیاده سازی شده و این امکان را به کاربران میدهد که به سهولت شغل مناسب را در شهر خود پیدا کنند

کاربران این سامانه چه کسانی هستند؟

کاربرانی که به دنبال شغل میباشند

صاحبان تجارت، کارخانه ها، فروشگاه ها ، شرکت ها و موسسات جهت استخدام و جذب نیرو

موسسات کاریابی جهت پیاده سازی وب سایت های تخصصی کاریابی

سازمان ها و مراکز دولتی جهت ایجاد صفحه کار و استخدام نیرو از جمله شهرداری ها، شهرک های صنعتی ، پالایشگاه ها...